pr om z Het dank-je-wel als communicatietool C O MMENT AAR door K arin Schaper PromZ magazine 13de jaargang, september 2012 PromZ magazine is een uitgave van Het Portaal Uitgevers B.V. Veerdijk 40-i, 1531 MS Wormer Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel: 075-6475747, fax: 075-6284914 E-mail: info@hetportaal.com Verschijningsfrequentie: 4x per jaar, de decemberuitgave is in combinatie met de ProductZ Finder Oplage: 16.500 exemplaren Abonnementen: Kunnen op elk gewenst moment ingaan voor de periode van een jaar. De abonnementsprijs bedraagt A 30,(incl. 6% BTW en verzendkosten). Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd, tenminste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode, bij Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Adreswijzigingen: Dienen schriftelijk, bij voorkeur op de adresdrager, te worden doorgegeven aan Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Hoofdredactie: drs Karin Schaper Redactionele medewerkers: Charles Borremans, Sabine Doelman, Ed van Eunen, Bert Finke, Allard Frederiks, Arjo van der Gaag, Kees-Jan Rozestraten, mr Alexander Singewald, Paul Steenhoff, drs Rutger Vahl Redactie-adres: Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel./fax: 072-5153053 E-mail: k.schaper@words.nl Bladmanagement: Hans Janssen Advertentie-acquisitie: John Swaab, Philip Lasance, Meryem Karakus Traffic: Monique Zijlstra-Brandt, Natasja Groenink Vormgeving en DTP: SDA Print + Media, Aryen Bouwmeester, Druk: SDA Print + Media © Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever In elk nummer van PromZ magazine schrijven we over de kracht van het relatiegeschenk als dank-je-wel voor klanten en personeel. Kunt u zich voorstellen hoe leuk het dan is voor het hele PromZ-team (dat elke keer vol enthousiasme het magazine maakt en de beurzen PromZ Event en RelatieZ organiseert) dat u deze stelling onderschrijft? Dat mogen we concluderen uit ons recente onderzoek bij het bedrijfsleven, waaruit blijkt dat het kerst- en eindejaarsgeschenk alle moeilijke tijden overleeft en fier overeind blijft als blijk van waardering voor in- en externe relaties. De crisis is nog niet onder de knie, bedrijfsresultaten staan onder druk, ondernemers bezuinigen. Maar klanten en personeel krijgen in december een aardigheidje als blijk van waardering voor de inzet en trouw. Het is zelfs opvallend te noemen dat juist het personeel niet wordt vergeten. Ondernemers hechten nu meer aan het kerstpakket voor de eigen medewerkers dan aan de eindejaarsattentie voor de klanten. Chapeau, want in veel bedrijven moet met minder mensen meer werk worden verzet. Het enige ‘waarschuwende’ woord wat we kwijt willen is dat – trouwe - klanten ook goud waard zijn, vooral in tijden waarin ondernemers en marketeers klagen over gebrek aan loyaliteit bij hun klanten. Lees de resultaten uit het onderzoek en het artikel op pagina 10. U doet er vast nog een paar goede ideeën door op, helemaal als u zich realiseert dat kerstpakketten, relatie- en eindejaarsgeschenken niet alleen een dank-je-wel zijn, maar ook communicatietools om uw bedrijf en boodschap een extra stevige plek in de hoofden en harten van uw doelgroep te laten innemen. In die zin zijn ze niet alleen maar een cadeautje dat u weggeeft. Reden waarom kerst- en relatiegeschenken heel goed onderdeel zouden kunnen zijn van het marketingcommunicatie budget. Reden ook waarom dergelijke tools ook op andere momenten in het jaar gegeven kunnen worden. Naast kerst en de jaarwisseling zijn er voor ieder bedrijf en elke doelgroep door het jaar heen nog meer ‘geefmomenten’ te bedenken met een grote impact, waarmee u absoluut rendement haalt uit uw investering. 9 2012 - nummer 3 - www.promz.nl 5 Pagina 4

Pagina 6

Voor artikelen, online folders en sportbladen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw vaktijdschriften.

PromZ Magazine 3-2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication