Vooral eigen personeel wordt niet vergeten analysez Tabel 3: Kerstpakketten voor eigen personeel: wie beslist? Algemeen directeur/directie n= Niet bij betrokken Bij betrokken Neemt de eindbeslissing Totaal 72 % 18 32 50 100 Tabel 4: Eindejaarsgeschenken voor relaties: wie beslist? Algemeen directeur/directie n= Niet bij betrokken Bij betrokken Neemt de eindbeslissing Totaal 47 % 19 34 47 100 Inhoud vooraf bepaald Als we kijken naar de mate waarin het gevende bedrijf beslist hoe de eindejaarsattenties worden ingevuld inzake producten en ‘eigen keuze’ mogelijkheden blijkt het volgende: in ruim de helft van de gevallen wordt de volledige inhoud van het kerstpakket door het bedrijf vastgesteld, in een kwart van de kerstpakketten zitten naast voorgeselecteerde producten ook een of meer ‘eigen keuze’ elementen en bij bijna een kwart van de kerstpakketten heeft de ontvanger helemaal ‘eigen keuze’. Zie tabel 5. Ook hier weer een ander beeld bij eindejaarsgeschenken voor relaties: hier wordt in driekwart van de gevallen de samenstelling van het pakket in zijn geheel door het gevende bedrijf vastgesteld, terwijl maar in ruim een kwart van de gevallen de relaties in hun eindejaarsgeschenk een of meerdere eigen keuze elementen aantreffen. Meer dan de helft van de opdrachtgevers stelt dat zij zelf volledig bepalen wat er in de pakketten komt, terwijl een derde zich door leveranciers laat adviseren (tabel 6). Belang non-food groeit Hoe zit het met food en dranken in eindejaarspakketten? In driekwart van de gevallen treffen we die producten in een kerstpakket of eindejaarsgeschenk aan. Maar de rol van food en dranken wordt geleidelijk minder belangrijk: ruim 40% van de opdrachtgevers meldt dat er vroeger meer voedingsmiddelen en dranken in de eindejaarspakketten opgenomen werden dan nu. Een kleine minderheid, ongeveer een op de twintig opdrachtgevers geeft aan dat het aandeel van voedingsmiddelen en dranken juist wat gestegen is, bij de helft is het aandeel gelijk gebleven. Iedereen hetzelfde pakket… Smaken verschillen. Maar komt dat ook tot uiting in de inhoud van eindejaarspakketten? Als met eigen keuze elementen wordt gewerkt, dus bonnen die –veelal via internet- artikelen of diensten naar keuze van de ontvanger opleveren, wordt aansluiting gevonden bij de individuele smaak van die ontvanger. Maar Hoofd personeelszaken 47 % 61 30 9 100 Afdelings-hoofd 47 % 49 34 17 100 Financieel directeur 47 % 71 25 4 100 hoe gaat dat bij pakketten waarvan de verstrekker de inhoud vaststelt? Wordt dan rekening gehouden met de uiteenlopende groepen ontvangers en hun ongetwijfeld uiteenlopende smaken? Bij kerstpakketten gebeurt dat nauwelijks: slechts een op de tien opdrachtgevers zegt te segmenteren naar doelgroep en dus met verschillende soorten pakketten te werken, waarbij met name de vraag een rol speelt of de ontvanger een vrouw of een man is. Externe relatie en omzet Bij eindejaarsgeschenken voor relaties ligt dat anders: ruim een derde van de respondenten zegt bij dergelijke pakketten met Tabel 5: De rol van voorgeselecteerde producten en ‘eigen keuze’ in kerstpakketten en eindejaarsgeschenken EindejaarsKerstpakketten voor personeel n= Alleen vooraf uitgezochte producten Deels vooraf uitgezochte producten, deels eigen keuze Helemaal eigen keuze Totaal 72 % 54 24 22 100 Tabel 6: De inhoud van kerstpakketten en eindejaarsgeschenken: wie selecteert? n= De leverancier Leverancier doet voorstel, wij beslissen Wij doen het zelf Anders Totaal 93 % 1 32 55 12 100 geschenken voor relaties 47 % 72 17 11 100 Hoofd personeelszaken 72 % 59 31 10 100 Afdelings-hoofd 72 % 79 18 3 100 Financieel directeur 72 % 75 15 10 100 8 2012 - nummer 3 - www.promz.nl 21 Pagina 20

Pagina 22

Heeft u een uitgave, noviafacts of digi-relatiemagazines? Gebruik Online Touch: vakblad van papier naar online converteren.

PromZ Magazine 3-2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication