analysez ketten voor het eigen personeel als eindejaarsgeschenken voor relaties inzetten. Dat betekent dat in veel gevallen het handhaven van het budget voor kerstpakketten enigszins ten koste is gegaan van de budgetten voor eindejaarsgeschenken voor relaties. Anders gezegd: als het om eindejaars-attenties gaat, telt het eigen personeel zwaarder dan commerciële relaties. Misschien dat bedrijven aan externe relaties willen laten zien dat ze in deze moeilijke tijden beheerst met hun financiële middelen omgaan. Maar het is een opvallende uitkomst: juist in moeilijke tijden zijn – trouwe – klanten goud waard. Je zou verwachten dat het bedrijfsleven de externe klanten tenminste even zwaar vinden wegen als het eigen personeel. De directie beslist Als het om eindejaarsattenties gaat, of die nu voor het personeel zijn of voor zakelijke relaties, willen veel mensen binnen een bedrijf inspraak hebben. Maar duidelijk is dat de directie beslist. Chefsache, noemen de Duitsers dit. Andere functionarissen zijn er in meerderheid niet eens formeel bij betrokken: bijna 60% van de hoofden personeelszaken wordt bijvoorbeeld niet betrokken bij de besluitvorming rondom kerstpakketten voor het eigen personeel, net zoals bijna 80% van de afdelingshoofden er in het geheel niet bij betrokken wordt. Als men er al bij betrokken wordt, ligt in verreweg de meeste gevallen de eindbeslissing toch bij anderen, met name de directie, zoals duidelijk wordt uit tabel 3. Bij eindejaarsgeschenken voor externe relaties ligt het iets anders. Ook hier beslist in de meeste gevallen de directie, maar in vergelijking met de functionarissen die een rol spelen bij kerstpakketten en eindejaarsgeschenken, hebben de marketing managers relatief veel invloed op eindejaarsgeschenken voor externe relaties (tabel 4). Beursbezoek helpt opdrachtgevers Tijdens het onderzoek is ook gevraagd hoe men als opdrachtgever omgaat met vakbeurzen als PromZ Event 2012. Gebleken is dat tenminste driekwart van de opdrachtgevers jaarlijks vakbeurzen bezoekt die gewijd zijn aan promotionele producten, relatie- en eindejaarsgeschenken. Zo’n bezoek gaat verder dan een beetje vrijblijvend rondkijken. Een gemiddelde opdrachtgever bezocht tijdens zijn bezoek aan PromZ Event 11,5 verschillende stands. Een ‘bezoek’ betekent in dit verband ook een gesprek met de aanwezige standhouder. Veel bezoekers leggen daarbij de focus op leveranciers die ze nog niet kennen onder het motto dat een nieuwe leverancier ook nieuwe inzichten kan opleveren. Drie van de tien gesprekken op PromZ Event 2012 vonden plaats met leveranciers waar men al mee werkt, zeven van de tien gesprekken vonden juist plaats met leveranciers die men nog niet kende. Die gesprekken zijn niet voor niets gehouden: driekwart van de bezoekers heeft naar aanleiding van het beursbezoek een of meer offertes aangevraagd en een derde heeft bestellingen geplaatst. In 50 tot 60% van de gevallen ging het om offertes en bestellingen bij leveranciers die men voor het eerst op PromZ Event 2012 had ontmoet. Een duidelijk bewijs dat die gesprekken ook werkelijk iets nieuws voor de opdrachtgevers hebben opgeleverd. En dat binnen drie maanden na het beursbezoek! Een bezoek aan de beurs RelatieZ die specifiek gericht is op eindejaarsgeschenken en kerstpakketten, kan voor opdrachtgevers ook nieuwe inzichten opleveren, zeker als ze in gesprek gaan met leveranciers die ze nog niet kennen. 8 2012 - nummer 3 - www.promz.nl 19 Pagina 18

Pagina 20

Scoor meer met een webwinkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

PromZ Magazine 3-2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication