promz Fun en loyalty COMMENTAA R d oor Kar i n S c hap e r PromZ magazine 12de jaargang, september 2011 PromZ magazine is een uitgave van Het Portaal Uitgevers B.V. Veerdijk 40-i, 1531 MS Wormer Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel: 075-6475747, fax: 075-6284914 E-mail: info@hetportaal.com Verschijningsfrequentie: 4x per jaar, de decemberuitgave is in combinatie met de ProductZ Finder Oplage: 16.500 exemplaren Abonnementen: Kunnen op elk gewenst moment ingaan voor de periode van een jaar. De abonnementsprijs bedraagt A 30,(incl. 6% BTW en verzendkosten). Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd, tenminste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode, bij Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Adreswijzigingen: Dienen schriftelijk, bij voorkeur op de adresdrager, te worden doorgegeven aan Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Hoofdredactie: drs Karin Schaper Redactionele medewerkers: Charles Borremans, Sabine Doelman, Ed van Eunen, Bert Finke, Arjo van der Gaag, Kees-Jan Rozestraten, mr Alexander Singewald, Paul Steenhoff, drs Rutger Vahl Redactie-adres: Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel./fax: 072-5153053 E-mail: k.schaper@words.nl Bladmanagement: Hans Janssen Advertentie-acquisitie: John Swaab, Philip Lasance, Meryem Karakus Traffic: Monique Zijlstra-Brandt, Els Metselaar Vormgeving en DTP: SDA Print + Media, Aryen Bouwmeester Druk: SDA Print + Media © Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever Terugbladerend in oude jaargangen van PromZ magazine, zagen we dat we enkele jaren terug op deze plek schreven dat de prijsoorlog achter de rug was en dat harde prijsacties weer zouden gaan plaatsmaken voor op loyaliteit gerichte acties. Naar aanleiding van o.a. acties van PLUS, C1000, de Wuppies en de Fabeltjeskrant-poppen van Sara Lee en AH, vroegen we ons af of retailers weer zouden teruggrijpen naar de op het gezin gerichte traditionelere spaar- en premiumacties om de fun op de winkelvloer weer terug te brengen en de klant te binden. Nu, een paar jaar later, mogen we wel stellen dat de spaaracties ‘een blijvertje’ zijn gebleken. “Het fysiek in handen krijgen van een leuk ding, een lekkere gadget, iets grappigs, waar je jezelf of de kinderen blij mee kunt maken, blijft pure magie. Vooral ook omdat het minder vluchtig is en het meer als een cadeautje voor jou voelt dan korting krijgen,” zei promotiespecialist Markus Ravenhorst jaren geleden al in een van zijn columns in PromZ magazine. “In het supermarktkanaal zijn heel veel spaar- en andere acties. Maar uit geen enkel onderzoek blijkt dat de Nederlandse consument actiemoe is. De Nederlander houdt van leven op de winkelvloer en dat extraatje is juist de fun in shopping,” zegt Han Sijl van C1000 in dit nummer van PromZ magazine. Fun is en blijft een krachtig promotietool en loyalty is van levensbelang. Retailers weten dat al jaren. Andere branches zouden best ‘ns wat meer kunnen kijken naar de succesfactoren van de acties van de grote supermarkten. Want ook in andere markten gaat het om het boeien & binden van klanten. Niet alleen op de consumentenmarkt, maar zeker ook in business to business. Een loyale klant is goud waard. Al was het maar omdat het werven van nieuwe klanten vele malen kostbaarder is dan het vasthouden van bestaande relaties. 9 promz 2011 - nummer 3 - www.promz.nl 5 Pagina 4

Pagina 6

Heeft u een lesboek, i paper of digi lesmateriaal? Gebruik Online Touch: verenigingsblad online maken.

PromZ Magazine 3-2011 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication