c o l u m nz (advertentie) Wat blijkt? Deze nieuwe generatie consumenten heeft als gevolg van de invloed van de recessie, de snelle technologische ontwikkelingen, het veranderend perspectief op de arbeidsmarkt en de politieke veranderingen en de ontwikkelingen op het gebied van het milieu het leven ‘ge-reset’. Met andere woorden, deze Reset Generation heroriënteert zich op het leven. En wel op een manier, die nog niet eerder is vertoond. Vooral ook vanwege z’n schaal. Het gaat namelijk om een heroriëntatie, die wereldwijd plaatsvindt en dus niet alleen tot Nederland beperkt blijft. Integendeel, het gaat om een ‘global reset’. Digital natives Wat zijn volgens het onderzoek van Initiative de kenmerken van deze nieuwe generatie consumenten? Allereerst, dat deze generatie omschreven kan worden als ‘digital natives’. Het gaat om jonge mannen en vrouwen, die digitaal geboren zijn. De digitale technologie is een wezenlijk onderdeel van hun leven. Het is niet om er bij te horen of om ‘cool’ te zijn, het gaat om een essentieel onderdeel van hun leven. De Reset generation is dan ook digitaal zéér actief. Vanuit hun informatiehonger willen ze alles weten van producten en diensten, die ze van plan zijn te kopen. Daarbij zoeken ze van te voren heel veel uit over een mogelijk product of dienst. Zo’n voororiëntatie geschiedt veelal digitaal, dus door het bezoeken van review sites, blogs en fora en met behulp van sociale netwerken. Die uitgebreide digitale voororiëntatie heeft alles te maken met het feit, dat de Reset Generation wáár voor z’n geld wil! Grote merken zijn oké en men kan of wil ook loyaal zijn aan deze merken, maar de nieuwe consument is kritisch! ‘Wat heb ik werkelijk nodig?’ ‘Welk product of welke dienst voldoet het beste aan mijn wensen?’ Het zijn vragen, die voortdurend gesteld worden en die er toe bijdragen dat de tijd dat de markt bepaalde wat de consument nodig heeft, definitief voorbij is. De nieuwe, kritische consument bepaalt zélf. Niet de markt! STAND F031 7 en 8 september 10.00 - 17.00 uur Jaarbeurs Utrecht Hal 5 R elatie Z Waar voor z’n geld Zoals gezegd, merken zijn niet taboe bij de nieuwe consument. Integendeel. Maar er worden aan merken wel eisen gesteld. Men wil waar voor z’n geld (‘real substance and value’) en merken moeten betrouwbaar en geloofwaardig zijn. Het gaat dus om merken, die van bewezen succes zijn, voor een redelijke prijs te koop zijn en betrouwbaar zijn. De Reset Generation benadert merken dus op een hele nuchtere manier. Een manier, waarop ze overigens sprekend op hun ouders lijken! Dus kom je belofte als merk na. Doe je dat als merk niet, dan gaat de nieuwe consument ‘in de aanval’ en heb je als merk dus een probleem. Via sociale media wordt over je gepraat en wordt je betrouwbaarheid als merk aan de kaak gesteld. En dit gebeurt volop! 8 www.nahuiollin.nl 2011 - nummer 3 - www.promz.nl nahui ollin_63x265.indd 1 41 22-07-11 11:55 Pagina 40

Pagina 42

Interactieve evakblad, deze reclamefolder of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van web cursussen.

PromZ Magazine 3-2011 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication